Preparing for Confession – Fr. Alexander Elchaninov, Russia (+1934)

http://russiaofmyheart.wordpress.com

RUSSIA OF MY HEART

b1bdb8bd9e50cf2be475d0aec4783f73.jpg

Preparing for Confession

Fr. Alexander Elchaninov, Russia (+1934)

“This day is good, it is the day of purification.” This is a time when we can set aside the heavy days of sin, break the chains of iniquity: “to raise the tabernacle that is fallen, and close up the breaches thereof” within our souls, and see it renewed and bright. But the path to this blessed purification is not easy.

We have not yet approached confession, and our soul already hears voices of temptation: “Should I wait instead? Am I well-enough prepared, don’t I partake of Communion too often?” We must firmly reject such doubts. “If you aspire to serve the Lord, prepare yourself for an ordeal” (Ecclesiasticus/Sirach 2:1). If you have decided to make confession and partake of Communion, many obstacles will arise, internal and external: but they will vanish as soon as you express firmness in your intention.

In particular, the question of making confession too frequently: One must make confession much more often than is customary; at least once during each of the Lenten periods. We who are possessed by “dreams of sloth” and clumsy in our repentance, must time and time again learn to repent. Secondly: it is necessary to draw a thread from one confession to the next, so that the period in between is filled with a spiritual struggle, with efforts fed by the impressions of our last Communion and inspired by the expectation of our next confession.

Another concern is about our father-confessor: to whom should we go? Should we go to the same one, time and again, no matter what? Can I go to a different priest? If so, under what circumstances? Priests experienced in spiritual matters will say that one should not change priests, even if it is only your spiritual guide, but not your spiritual father, the guide of your conscience. At times, it is true, after a wonderful confession made to a certain priest, the Continue reading “Preparing for Confession – Fr. Alexander Elchaninov, Russia (+1934)”

Advertisements

Et skriftemål ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://denmarkofmyheart.wordpress.com

DENMARK OF MY HEART – Orthodox Denmark

Et skriftemål

Kilde:

https://ortodoks.dk

https://ortodoks.dk/ortodoks-tro-og-praksis/sakramenterne/et-skriftemael

ORTODOKS

En tekst fra Athos

Min Herre og Frelser, velsign mig, som skrifter mine synder for Dig. Jeg skrifter ikke alene med ord, men tillige med bitre tårer; for der er meget at græde over.

Min tro på Dig vakler, Herre: Tanker, som udspringer af for lille tro og af vantro trænger sig ofte ind i min sjæl… Jeg er frem for alt selv skyldig i, at jeg ikke kæmper imod mangelen på tro og ikke anråber Dig om hjælp. Så meget mere skyldig er jeg, når jeg bliver til forargelse for andre i gerning eller ord. Og jeg er skyldig ved den koldblodige tavshed, der bemægtiger sig mig, så snart samtalen drejer sig om tro. Jeg er fuld af synd i alt dette; tilgiv mig, Herre, vis barmhjertighed, og skænk mig troen.

Jeg svigter, når det gælder kærligheden til min næste, ja selv til mine nærmeste… Jeg er skyldig, når jeg hjælper men kun gør det modstræbende. Jeg er skyldig deri, at at jeg ikke hjælper ud fra rent kristne bevæggrunde, men af egenkærlighed, ud fra ønsket om at modtage tak og ros. Tilgiv mig, Herre! Blødgør mit hjerte, og lær mig ikke at se på, hvordan mennesker handler over for mig, men på, hvordan jeg handler over for dem.

Jeg forsynder mig også derved, at jeg sjældent, meget sjældent, tænker over mine synder. Ikke alene igennem ugen har jeg vanskeligt ved at tænke på dem, men selv mens jeg forbereder mig til skriftemålet, anstrenger jeg mig ikke for at bringe mine synder i erindring. Oftest lyder det i mit indre: Jeg er ikke skyldig i noget særligt, jeg er ikke som de andre.Herre, det er som om, jeg for Dig ikke indser, hvad synden er: hvert tomt ord og selve syndens begær i hjertet. Og hvor mange ord, hvor meget begær kommer der ikke hver dag, forikke at tale om år! Du alene, Herre, kender dem alle. Skænk Du mig evnen til at se mine synder; skænk mig evnen til at vise medlidenhed og tilgive.

Desuden bekender jeg, at når jeg vedbliver at synde, skyldes det i virkeligheden, at jeg afstår fra at bekæmpe det onde i mig selv. Så såre den mindste undskyldning eller anledning viser sig, kaster jeg mig ret ud i syndens afgrund; og først efter mit fald spørger jeg: Hvad har jeg gjort? Hvis jeg føler sorg over det, skyldes det min sårede egenkærlighed og ikke bevidstheden om, at jeg har forsyndet mig mod Dig, Herre.

Jeg kæmper ikke imod selv den åbenlyse ondskab, end ikke de mest tomme og skadelige vaner. Jeg mangler kontrol over mig selv og søger end ikke at opnå den. Jeg har syndet; tilgiv mig, Herre!

Ydermere: Den syndighed, som er knyttet til mit iltre temperament, som har magt over mig, kan jeg slet ikke få bugt med. Hører jeg et vredt ord, svarer jeg ikke med visdommens tavshed, men opfører mig som en hedning: øje for øje og tand for tand!Fjendskab opstår af noget betydningsløst, den varer ved i dage og uger, og jeg, jeg tænker ikke på forsoning, men forsøger snarere at vinde større styrke, som gjaldt det om at få hævn ved først givne lejlighed. Hav Du medlidenhed med mig, Herre, tilgiv mig, og skænk mit hjerte fred!

Hele mit liv er en række af synder: Jeg griber ikke den tid, Du har skænket mig til at vinde den evige frelse. I bønnen står jeg ofte uden ærbødighed, beder mekanisk, dømmer andre og deres bøn frem for at bekymre mig om mig selv. Hjemme koster det mig iblandt store anstrengelser at bede; og mine tanker er ofte så adspredte, at jeg end ikke kan høre min egen bøn! Der er endog tider, hvor jeg helt springer mine bønner over. Sådan er jeg i mit forhold til Dig; og jeg véd intet andet at sige end dette: Tilgiv mig, Herre, og vis barmhjertighed!

I forhold til mine medmennesker synder jeg i alt … Med min tunge synder jeg ved falsk vidnesbyrd, ved spottende, provokerende og sladderagtig tale. Jeg synder med mine øjne, mit sind og mit hjerte. Jeg dømmer andre, og jeg nærer langvarigt fjendskab.

Ikke alene med sjælen synder jeg, men også med legemet; for jeg indtager umådeholdent mad og drikke. Du, som elsker menneskene,tag imod min anger og min omvendelse, giv mig i fred at kunne nærme mig Dine hellige og livgivende mysterier til syndernes forladelse, så at jeg kan få skik på mit liv i denne verden, og for at jeg kan blive arving til det evige liv. Amen!

Hl Efraim Syreren, den store omvendelsens lærer, udbrød engang: Jeg er end ikke værdig til at bede Dig om tilgivelse, Herre! Hl. Basilios den Store spurgte engang Hl. Efraim:Hvorledes kan man styrke sig, så man undgår at falde i synd? Hvorledes kan man blokere lidenskabernes indgang? Og Hl. Efraims eneste svar var tårer! – Hvad skal da jeg sige for Dit åsyn, Herre, jeg, der af vane er så stor en synder?

Skænk mig, Herre, for vore hellige fædre Efraim og Basilios’ forbønners skyld, angerens tårer. Hjælp mig til indefra at nedbryde onde gerninger, al forfængelig tale og alle onde tanker. Glemmer jeg at nævne nogen synd, kender Du dem alle, så hjælp mig da at mindes, for jeg ønsker ikke at skjule noget for Dig. Befal Du mig, Herre: Bekend dine overtrædelser, så du kan blive retfærdiggjort; og jeg siger: Mine synder er mangfoldige, Herre, de øges uden ophør, og der er ingen grænser for dem. Jeg véd, og jeg kommer i hu, at selv en uren tanke er en afskyelighed for Dig; men jeg, jeg ikke blot tænker, jeg gør også dét, der volder Dig sorg. Jeg véd, at jeg handler ondt; og dog vender jeg mig ikke bort fra det…

Og nu – min omvendelse har end ikke taget sin begyndelse, og dens afslutning er fuldkommen ude af syne, fordi jeg ikke sørger over mine synder. Der er i sandhed ikke ende på de slette tanker i mig: Jeg bryder ud i selvglæde, forfængelighed, stolthed og fordømmelse. Jeg bærer nag, og jeg ønsker hævn. Jeg indlader mig ofte på skænderier, og jeg bliver vred uden nogen grund. Jeg er ondskabsfuld, jaloux, doven og blindt stædig. Jeg betyder så lidt, og dog tænker jeg så meget på mig selv. De ærværdige ønsker jeg slet ikke at ære; men selv kræver jeg at blive æret uden mindste grund.

Jeg lyver selv,men bliver vred, når andre er løgnere. Jeg fordømmer bagvaskere og tyve, dog stjæler og bagvasker jeg selv. Jeg fordærver mit indre med vellystige tanker og begær, men dømmer strengt andres mangel på mådehold. Jeg bryder mig ikke om selv at være til morskab, og dog elsker jeg at drille andre, uden at tænke over hvem eller hvor, selv i kirken. Enhver, som siger sandheder om mig, betragter jeg som en fjende. Jeg bekymrer mig ikke om at tjene andre; men hvis jeg ikke selv vartes op, bliver jeg vred. Jeg afviser koldt at hjælpe min næste; men når jeg selv er i vanskeligheder, kræver jeg uden videre hans hjælp. Jeg ænser ikke at besøge de syge; men så såre jeg selv bliver syg, forventer jeg, at nogen tager sig af mig, uden at jeg så meget som har bedt dem om det.

Herre, send strålerne fra Dit himmelske lys ned i min sjæls dybder, så at jeg kan se mine synder! Mit skriftemål ender så godt som altid som en ydre opregning af synder. Herre, min Gud, om ikke Du var barmhjertig, om ikke Du skænkede hjælp, ville jeg være fortabt. Utallige er de gange, min samvittighed har givet Dig løfter om at begynde på et bedre liv; men mine løfter har jeg brudt, og nu lever jeg som før, uden at have forbedret mig. Jeg skammer mig over at vise mit ansigt over for et andet menneske, over for hvem jeg ikke har holdt mit ord. Hvordan skulle jeg da kunne stå foran Dig, min Gud, uden at føle skam og fornedrelse? For jeg har så mange gange aflagt løfter foran Dit hellige alter, foran englene og de hellige; og alligevel har jeg ikke holdt mit ord. Hvor ussel er jeg ikke, Herre? Hvor skyldig? Du står med retfærdigheden, Herre; men os tilhører skammen (Dan. 9:7).

Kun ved Din uendelige godhed, Herre, kan jeg udholde dette! Du fordømte mig ikke, når jeg syndede; fordøm mig heller ikke i min anger. Lær mig, hvorledes jeg kan lægge mig på sinde at opregne alle mit livs synder: ungdommens skødesløse synder, selvglædens voksne synder, dagens og nattens synder, synderne mod mig selv. Min Herre og Frelser, hvordan kan jeg opregne alle mine synder i det korte øjeblik, hvor jeg står på dette hellige sted? Men jeg husker, Herre, hvordan Du bemærkede Dig tolderens og røverens fåmælte anger; og jeg er forvisset om, Herre, at Du nådigt vil tage imod den blotte vilje til omvendelse. Derfor beder jeg Dig af hele min sjæl, Herre: Tag imod min anger i syndsbekendelsen, som jeg dagligt læser fra Bønnebogen.

Mine synder er langt flere end dem, der nævnes dér; og selv ejer jeg intet, der kan udslette dem. Jeg har intet andet at tilbyde end min stræben imod Dig og min higen efter det gode; men selv ejer jeg ikke styrken til at rette mig, Herre , Du, som elsker menneskene. Synderen, som kommer til Dig og bønfalder Dig om tilgivelse, viser Du ikke bort, Herre. Allerede inden han nærmer sig Din nådes døre, åbner Du for ham og viser ham vejen. Endnu inden han bekender sine synder, skænker Du ham tilgivelse.

Tilstå mig Din tilgivelse for alt, hvad jeg angrer; giv det i Din store nåde. Tilgiv alt det onde, som jeg har gjort, sagt og tænkt. Og send mig, Herre, ved Din tilgivelse, også styrke, så at jeg fra nu af kan leve efter Din vilje og ikke længere krænke Dig.

Hjælp mig, Herre, at jeg må blive frelst. Styrk mig ved modtagelsen af Dine hellige Mysterier. Tilstå mig, for at jeg værdigt kan tage imod Dine Mysterier, Din barmhjertige nåde og tilgivelse gennem Din tjeners ord. Tal ved Din Helligånd, som høres, ikke af øret, men af et angerfyldt hjerte, og skænk mig en fredfyldt samvittighed. Amen.

Teksten er oversat fra engelsk og bearbejdet af redaktionen. Den stammer fra tidsskriftet ”Orthodox Life”. Den første danske version var at læse i det ortodokse ”Kirkebladet”nr. 28, 1996.

Video – Θεία Εξομολόγηση: Ο Χριστός είναι η χωματερή μας – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

tmp706534387637813249.jpg

Θεία Εξομολόγηση:

Ο Χριστός είναι η χωματερή μας – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Μπήκε στον πειρασμό να ξαναγυρίσει στην παλιά του ζωή

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Μπῆκε στόν πειρασμό να ξαναγυρίση στήν παλιά του ζωή

Κάποιο βράδυ, γύρω στίς 3 π.μ., ὁ Διονύσης τελειώνοντας τή δουλειά του σέ βραδινό κέντρο, μπῆκε στόν πειρασμό νά ξαναγυρίση στήν παλιά του ζωή. Καθώς ἔτρεχε μέ τή μηχανή του στούς ἄδειους δρόμους τῆς Ἀθήνας, ἄκουσε μία δυνατή ἀγωνιώδη φωνή νά τοῦ λέη ἐπιτακτικά:

—Διονύση, πού πᾶς;

Συγκλονίσθηκε. Κάθησε λίγη ὥρα νά συνέλθη ἀπό τήν ἔκπληξι. Ἐπέστρεψε στό σπίτι του κι ἔπεσε νά κοιμηθῆ. Πρωΐ-πρωΐ τόν ξύπνησε τό τηλέφωνο. Τό σήκωσε καί ἄκουσε τή φωνή τοῦ Γέροντά του π. Διονυσίου:

—Διονύση, παιδί μου, εἶσαι καλά;

—Κάλα, Γέροντα.

—Σέ πῆρα τηλέφωνο, γιατί χθές ἀργά τή νύκτα ἔνιωσα μία ταραχή, μία ἀγωνία γιά σένα καί σηκώθηκα νά προσευχηθῶ.

Ὁ Διονύσης τά ᾽χασε καί ρώτησε:

—Τί ὥρα ἦταν, Γέροντα;

—Γύρω στίς 3 μετά τά μεσάνυκτα.

Ὁ Διονύσης τότε κατάλαβε καί συνειδητοποίησε ὅτι ὁ Θεός εἶναι κοντά του, πολύ πιό κοντά ἀπ᾽ ὅσο νόμιζε.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

Die Beichte – Priester Johannes R. Nothhaas ╰⊰¸¸.•¨* German

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

EDELWEISS OF MY HEART

facebook_1496357361441

Die Beichte

Priester Johannes R. Nothhaas

1. Wer kann Sünden vergeben?

„Nur Gott kann Sünden vergeben“, dieser Satz ist für Christen eine selbstverständliche Wahrheit. Es ist jedoch ein Irrtum, wenn dazu gesagt wird: „Aber nicht der Priester…“ Diese Ergänzung erhebt Gott in eine so hohe Geistigkeit, dass er von den Menschen und der Welt isoliert wird. Wer so denkt und glaubt widerspricht dem, was Christus zu seinen Jüngern und Aposteln gesagt hat: „Nehmet hin den heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten!” (Joh 20,22-23 und Mt 16,19; 18,18).

Christus hat so viel Vertrauen zu seinen berufenen Dienern, dass er sie an der göttlichen Macht, Sünden zu vergeben, teilhaben lässt, wie er sie auch teilhaben ließ an der Continue reading “Die Beichte – Priester Johannes R. Nothhaas ╰⊰¸¸.•¨* German”

Света тајна исповести – Протосинђел Венијамин Ковачић ╰⊰¸¸.•¨* Serbian

http://serbiaofyourheart.wordpress.com

SERBIA OF YOUR HEART

Света тајна исповести

Протосинђел Венијамин Ковачић

Свету тајну исповести дефинише православна литургика као Тајну покајања, којом се човек чисти од грехова учињених после крштења. Исповест је, дакле, свештена радња у којој свештеник Цркве силом Духа Светога отпушта и разрешава хришћанина од грехова, које он исповеди и за које се каје. На ово упућују и саме Христове речи изговорене Његовим ученицима у јеванђељу по Јовану: „И ово рекавши, дуну и рече им: Примите Духа Светога! Којима опростите гријехе, опраштају им се; и којима задржите, задржани су“ (Јн. 20,22).

Уосталом, и само Јеванђеље Христово почиње речима о покајању, а оно и у целини говори о љубави Божијој према грешнику. Будући да је Црква у свету – Тело Христово, кроз њу Христос у сваком времену поручује: „Јер нисам дошао да зовем праведнике, но грешнике на покајање“ (Мт.9,13). Љубав Божија према људима је, дакле, основ и смисао Оваплоћења Христовог, али Continue reading “Света тајна исповести – Протосинђел Венијамин Ковачић ╰⊰¸¸.•¨* Serbian”

Ώρες Εξομολόγησης (Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αγγλία, ΗΠΑ κλπ.)

https://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Η Θεία Εξομολόγηση

Ώρες Εξομολόγησης

ΑΘΗΝΑ

http://www.truthtarget.gr

π.Ιωάννης Κωστώφ, Σταμάτα Αττικής, τηλ. 2108220542

Σταμάτα, Ροδόπολη, Άνοιξη, Εκάλη, Ν. Ερυθραία Αττικής

***

ΑΘΗΝΑ

π. Γεώργιος Καλπούζος,

Ι. Ναός Αγ. Ελευθερίου Αχαρνών, τηλ. 2102281754

οδός Αχαρνών 382, Αθήνα

(με τον Ηλεκτρικό στάση Αγ. Ελευθέριος)

***

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

π. Ιωάννης Σταμπουλής, Ζωοδόχος Πηγή Καμινίων, Πειραία, τηλ. 2104818750,

οδ. Μυκόνου 54, Καμίνια, Πειραιάς

(με Ηλεκτρικό στάση Φάληρο)

***

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

π. Αντώνιος Μπουσδέκης, Ι. Ναός Αγ. Νικολάου Νικαίας, Πειραιά

τηλ. 2104918181

Παναγή Τσαλδάρη 58, Νίκαια, Πειραιά

***

ΓΛΥΦΑΔΑ

π. Αθανάσιος Χατζής,

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα Γλυφάδας

Κ. Καραμανλή 4, Γλυφάδα

τηλ. Ι. Ναού: 2109605566

Λεωφορείο 205 στάση Ισμήνης,
Μετρό: Σταθμός Ελληνικό. Γραμμή 3, ανταπόκριση με λεωφορείο 205

http://www.agiospanteleimonglyfadas.gr
Ιστοσελίδα Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονα

***

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου,

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου

Πλατεία Ροτόντα 5, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310218720

***

ΠΑΤΡΑ

π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Ι. Ναός Παντάνασσας, Πάτρα

τηλ. 2610273645

***

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης

email: patirefraim@gmail.com

http://www.patirefraim.com

***

ΚΥΠΡΟΣ

π. Αθανάσιος ηγούμενος

π. Σάββας ιερομόναχος

Ι. Μονή Σταυροβουνίου, Κύπρος, τηλ. 22533630

Η Ιερά Μονή βρίσκεται κοντά στην Κοινότητα Πυργά της επαρχίας Λάρνακος

***

ΚΥΠΡΟΣ

π. Τέλος

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος,

Αρχαγγέλου – Μακεδονίτισσας,

Πρίαμου 16, 2334 Λακατάμια,

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 00357- 22353740

***

ΚΥΠΡΟΣ

http://churchofagianapa.blogspot.gr

Εκκλησία Παναγίας Αγίας Νάπας

Αγία Νάπα – Κύπρος

e-mail: info@churchofayianapa.com

***

ΑΓΓΛΙΑ – ENGLAND

π. Ζαχαρίας – Father Zacharias

St. John the Baptist Monastery Old Rectory,

Tolleshunt Knights by Maldon, Essex CM9 8EZ United Kingdom

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

***

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

π. Βασίλειος, Ι. Ναός Αποστόλων Πέτρου & Παύλου

Esslingen, Γερμανίας

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

***

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

π. Φιλόθεος Μαρούδας

Griechisch-Orthodoxe Kirche Dortmund “Heilige Apostel”

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίων Αποστόλων Dortmund

Διεύθυνση: Luisenstraße 17, 44137 Dortmund, Γερμανία

***

ARIZONA, USA

π. Εφραίμ Φιλοθεΐτης – Fr. Ephraim Filotheitis

http://www.stanthonysmonastery.org/index.php

St Anthony’s Monastery in Arizona

***

Σε κάθε πόλη υπάρχουν αξιόλογοι & καλοί Πνευματικοί Πατέρες. Στο άρθρο αυτό ανέφερα μερικούς από αυτούς. Όλοι οι παραπάνω Πνευματικοί Πατέρες είναι με το νέο ημερολόγιο.

Το email μου για περισσότερες πληροφορίες είναι:

gkiouz.abel@gmail.com

Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

http://gkiouzelis.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Advice about Confession – Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994)

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS, GREECE

Advice about Confession

Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994)

Source:

http://stjohntheforerunnerblog.blogspot.com

http://stjohntheforerunnerblog.blogspot.com/2015/10/advice-about-confession-st-paisios.html

ST. JOHN THE FORERUNNER

We all know the importance of Confession, but yet so few take advantage of it. Here Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994) shows us why it is so important.

A young man went to see the Elder. I arrived the moment he was ringing the bell, and waited behind him. After a while, Father Paisios opened the door and came to the fence.

-What’s up, young man, what do you want? asked the Elder.

-Father, I would like to see you and get your advice on something.

-Have you gone to confession? Do you have a spiritual father?

-No, Father, I don’t have a spiritual father and I haven’t gone to confession.

-Well, then you better go to confession and then come to see me.

-Why can’t I see you, Father?

-I will explain to you, so you can understand. Your mind is confused and troubled by the sins you have fallen into; as a result, you cannot realize the Continue reading “Advice about Confession – Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994)”

Μεταστροφές δολοφόνων προς τη Θεία Εξομολόγηση – Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Μεταστροφές δολοφόνων προς τη Θεία Εξομολόγηση

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος Ἱεροκήρυκας και Πνευματικός Ἀρχιμ. Βενέδικτος Πετράκης (+1961):

«Διά τοῦ κηρύγματος καί τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως ακυρώθηκαν τουλάχιστον δέκα προγραμματισμένοι φόνοι!

Ἕνας ἀπ᾽ τούς παραιτηθέντες ἀπ᾽ τά φονικά σχέδιά του, μόλις βγῆκε ἀπ᾽ τήν ἐκκλησία μετά τήν ἐξομολόγησι, ἄρχισε νά λέη σέ αὐτούς πού ἦταν στήν πλατεία: “Τρέξτε ὅλοι στόν Πνευματικό νά σᾶς κάνη ἀνθρώπους!”. Ὁ ἴδιος ὄχι μόνο παρετήθηκε ἀπ᾽ τό φόνο καί συγχώρησε τόν ἐχθρό του, ἀλλά κατώρθωσε καί τόν ἔφερε στήν ἐξομολόγησι.

Σ᾽ ἕνα ἄλλο χωριό μία γερόντισσα, τῆς ὁποίας εἶχαν φονεύση τόν μοναχογιό της, ἀμέσως μόλις μετά τήν ἐξομολόγησι βγῆκε ἀπ᾽ τήν ἐκκλησία, ἔσπευσε στό μαγαζί, πλησίασε τόν φονιά τοῦ παιδιοῦ της καί τόν συγχώρησε. Τόν προέτρεψε μάλιστα νά ἐξομολογηθῆ καί ἐκεῖνος! Ὁ φονεύς βαθύτατα συγκινημένος προσῆλθε μετά δακρύων στό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως!

Σ᾽ ἕνα ἄλλο χωριό τῆς ἴδιας περιοχῆς μετανόησαν καί ἐξομολογήθηκαν καί μερικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔρθει μέ τήν ἐντολή καί τήν ἀπόφασι νά μέ ἐκτελέσουν…».

Πηγή:

http://orthodoxa-biblia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ

Das Mysterium der Buße – Erzpriester Sergius Heitz ╰⊰¸¸.•¨* German

http://edelweissofmyheart.wordpress.com

EDELWEISS OF MY HEART

14e279b9de06c7cee945f9af888d1fd5

Das Mysterium der Buße

Erzpriester Sergius Heitz

Quelle:

http://www.orthodoxie-in-deutschland.de

ORTHODOXIE IN DEUTSCHLAND

Es ist das Kennzeichen eines jeden Mysteriums (Sakramentes) der Kirche, daß in seiner Feier die Gläubigen hineingenommen werden in das Erlösungsgeschehen von Kreuz und Auferste­hung Christi durch den Heiligen Geist. So sind Tod und Aufer­stehung Christi das grundlegende österliche Mysterium, auf dem alle anderen Mysterien beruhen: die Taufe als Mitbegrabenwerden und Mitauferstehen mit Christus (Rm 6,3-4; Gal 3,27), die Myronsalbung als Begabung und Versiegelung mit dem Heiligen Geist (2 Kor 1,21-22), die Continue reading “Das Mysterium der Buße – Erzpriester Sergius Heitz ╰⊰¸¸.•¨* German”

Η Μοναχή Πορφύρια (+2015) πρώην οδηγός ταξί, οδηγεί έναν νέο στην Θεία Εξομολόγηση

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Η Μοναχή Πορφύρια (+2015) πρώην οδηγός ταξί,

οδηγεί έναν νέο στην Θεία Εξομολόγηση

Ἀναφέρει ἡ Μοναχή Πορφυρία (+2015), πρώην ὁδηγός ταξί σέ Ἀθήνα και Πειραιά κατά τά ἔτη 1997-2017:

Ἐννέα ἡ ὥρα τὸ βράδυ, βρίσκομαι στὴν πλατεία Παγκρατίου. Ἕνα παιδὶ γύρω στὰ 17 μὲ σταματάει.

–Καλησπέρα, στὰ Village.

Ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τοῦ αὐτοκινήτου ἔχει ἀρχίσει τὸ ἀπόδειπνο. Τὸ παιδί, ποὺ κάθισε δίπλα μου, μοῦ λέει:

–Δὲν βγάζεις τὸν παπά, νὰ βάλεις τραγούδια;

–Γιατί, ἀγόρι μου, δὲν σοὺ ἀρέσει ἡ ἀκολουθία;

–Ἡ ἀκολουθία δὲν μὲ νοιάζει… Τοὺς παπάδες δὲν θέλω νὰ ἀκούω.

–Γιατί, τί σου ἔκαναν οἱ παπάδες;

–Ἐμένα τίποτε… Ὁ πατέρας μου τοὺς βρίζει, γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς θέλω.

–Ὁ πατέρας σου γιατί τοὺς βρίζει;

–Δὲν ξέρω.

–Ἔχεις πάει ποτέ σου στὴν Ἐκκλησία;

–Ὄχι! Ποτέ!

–Καλά, στὴν Ἀνάσταση δὲν πάτε; Τὰ…. Χριστούγεννα δὲν πάτε;

–Ὄχι!

–Σὲ γάμους, σὲ βαφτίσια, πάτε;

–Ναί, πᾶμε.

–Ἡ μανούλα σου δὲν σοὺ ἔχει μιλήσει γιὰ τὸν Θεό;

–Ὄχι!

–Οὔτε τὸ σταυρό σου κάνεις;

–Ὄχι!

Χριστέ μου, δὲν εἶναι δυνατόν!

–Ἀγόρι μου γλυκό, στὸ σχολεῖο θρησκευτικὰ δὲν κάνετε;

–Ἐ, κάνουμε κάτι λίγο.

–Ἄκουσε νὰ σοὺ πῶ, ἀγόρι μου, ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ζωή, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ παπὰς εἶναι γιὰ νὰ μᾶς μεταφέρει τὰ λόγια του Θεοῦ. Χωρὶς τὸν Θεὸ εἴμαστε νεκροί!

–Νεκροί;

–Ναί! Χωρὶς Θεὸ εἴμαστε πνευματικὰ νεκροί. Στὸ σπίτι σᾶς εἶστε εὐτυχισμένοι, οἱ γονεῖς σου εἶναι ἀγαπημένοι;

–Μμ!! ὄχι.

–Γιατί; Τί συμβαίνει;

–Ὁ πατέρας μου εἶναι νευρικός, ὅλο μαλώνει μὲ τὴν μάννα μου καὶ μέ μας. Ὅλα του φταῖνε.

–Βλέπεις πῶς μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἴμαστε δυστυχισμένοι; Ἐνῶ, ὅταν εἴμαστε κοντά Του, εἴμαστε χαρούμενοι καὶ ἤρεμοι, δὲν νευριάζουμε, ξέρουμε νὰ συγχωροῦμε, εἴμαστε γεμάτοι ἀπὸ ἀγάπη. Ἐσὺ θὰ ἤθελες, ὅταν θὰ μεγαλώσεις καὶ παντρευτεῖς, νὰ κάνεις οἰκογένεια σὰν καὶ αὐτὴ ποῦ ζεῖς;

–Ὄχι, γιατί δὲν μ’ ἀρέσει.

–Γιὰ νὰ κάνεις καλύτερη οἰκογένεια, πρέπει νὰ πλησιάσεις τὸν Θεό.

–Πῶς θὰ τὸν πλησιάσω;

–Νά, θὰ σὲ πάω τώρα νὰ μιλήσεις μὲ ἕναν παπά, ὅπως τοὺς λὲς ἐσύ. Πᾶμε;

–Ὄχι, ὄχι, δὲν θέλω!

–Σὲ παρακαλῶ, σὲ ἱκετεύω, τοῦ εἶπα πολὺ γλυκά, πολὺ τρυφερά. Πήγαινε μόνο μία φορὰ καὶ μὴν ξαναπᾶς ποτέ σου, σὲ παρακαλῶ. Καὶ ἐγὼ θὰ ἔρθω μαζί σου καὶ ὕστερα θὰ σὲ πάω στὰ, VILLAGE, χωρὶς χρήματα.
Αὐτὸ τοῦ ἄρεσε καὶ μοῦ λέει:

–Τὸ λόγο σου;

–Τὸ λόγο μου!

Βιαζόμουν νὰ προλάβω, πρὶν φύγει ὁ ἱερέας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Εὐτυχῶς πρόλαβα. Τὸ παλληκάρι μπῆκε γιὰ ἐξομολόγηση. Ὅταν μετὰ ἀπὸ μισῆ ὥρα βγῆκε, ἦταν τόσο ἀλλαγμένος, ποὺ μὲ εὐχαρίστησε καὶ μοῦ εἶπε: «Ὡραῖος αὐτὸς ὁ παπάς, θὰ ξανάρθω!»

Μετὰ τὸν πῆγα στὰ VILLAGE. ὅπως τοῦ εἶχα ὑποσχεθεῖ. Ἡ χαρά μου ἦταν ἀπερίγραπτη• τὸ παιδὶ ξεκινοῦσε μία νέα σωτήρια πορεία.

Πηγή:

Πορφυρία Μοναχή

Ταξιδεύοντας στά Τείχη της Πόλης

ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος

Ἀθήνα 2010

Pere Ephraïm d’Arizona sur la confession et la responsabilité spirituelle ╰⊰¸¸.•¨* French

http://franceofmyheart.wordpress.com

http://arizonaofmyheart.wordpress.com

ARIZONA OF MY HEART

FRANCE OF MY HEART

Slot Canyon Arizona by David Thompson

geronda efraim 18

Pere Ephraïm d’Arizona

sur la confession et la responsabilité spirituelle

Source:

http://laprieredejesus.blogspot.com

http://laprieredejesus.blogspot.com/2015/11/pere-ephraim-darizona-sur-la-confession.html

La Prière de Jésus

La confession a donné à mon âme beaucoup de joie, parce que Dieu et les anges, qui l’attendaient, se sont réjouis. Tu as réussi à faire honte au Diable, lui qui se réjouit grandement quand quelqu’un cache ses pensées à son père spirituel.

Quand un serpent sort de sa tanière, il se précipite pour se cacher quelque part parce qu’il sent qu’il sera frappé – la même chose se produit avec une pensée diabolique, qui est comme un serpent venimeux. Quand une telle pensée quitte la bouche d’une personne, elle se disperse et disparaît, parce que la confession est humilité, et puisque Satan ne peut même pas supporter l’odeur de l’humilité, comment pourrait-il rester après une humble confession sincère?

Mon enfant, je te souhaite un bon début et un progrès prudent. N’aie pas honte devant moi. Ne me vois pas comme un homme, mais comme un représentant de Dieu. Dis-moi tout, même si tu as une mauvaise pensée sur moi, parce que je suis expérimenté au sujet des influences démoniaques, et je sais comment le Diable combat homme.

Je sais que les enfants spirituels ont des cœurs simples et que si les mauvaises pensées viennent à eux, cela est dû à la malice du Diable et à l’ego de l’enfant spirituel, qui est autorisé à tomber et à avoir des pensées contre son frère, afin que l’enfant spirituel puisse être plus humble. Par conséquent, ne t’inquiète pas. Je vais toujours me réjouir quand tu me parles librement et Continue reading “Pere Ephraïm d’Arizona sur la confession et la responsabilité spirituelle ╰⊰¸¸.•¨* French”

Η αγάπη & η προσευχή του Πνευματικού Πατέρα συνοδεύει τα Πνευματικά του τέκνα – Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης της Αθήνας (+1991)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

image

gerontas-porfyrios-21-e1272222769905

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης της Αθήνας (+1991):

“Την ώρα πού μπαίνει κάποιος να εξομολογηθεί, τον… κοιτάζω. Όταν φεύγει, τον συνοδεύω με προσευχή, του στέλνω την αγάπη μου ως έξω. Είναι καλύτερα να στέλνεις σιωπηλά την αγάπη σου, παρά να λες λόγια…”.

Πηγή:

http://www.porphyrios.net

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

 

Holy Confession: Christ sent Apostle Paul to a Spiritual Father – Fr. John Costoff

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

Holy Confession: Christ sent Apostle Paul to a Spiritual Father

Fr. John Costoff

Fr. John Costoff, Greece:

An Elder (Spiritual Father) from Holy Mount Athos in Greece, said: “The most superior art is how to save yourself for eternity and you need a teacher for this art. You can’t just learn any kind of art by books alone. That’s why Christ, as soon as He appeared in front of Apostle Paul, He sent him to a Spiritual Father, Apostle Ananias, to teach him and advise him”.

Source:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Μοναχή Πορφυρία, πρώην οδηγός ταξί σε Αθήνα και Πειραιά (+2015): Να βρείτε έναν Πνευματικό Πατέρα που θα σας ανεβάσει ψηλά στο Θεό

https://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Η Θεία Εξομολόγηση

Μοναχή Πορφυρία, πρώην οδηγός ταξί σε Αθήνα και Πειραιά (+2015): Να βρείτε έναν Πνευματικό Πατέρα που θα σας ανεβάσει ψηλά στο Θεό

Ἀναφέρει ἡ Μόναχη Πορφυρία, πρώην ὁδηγός ταξί σε Αθήνα καί Πειραιά (+2015):

«Ὅταν κάνω τήν ἐρώτησι: “Πᾶτε στήν Ἐκκλησία; Ἔχετε Πνευματικό;”. Τό 90% τῶν ἐπιβατῶν μου στό ταξί μοῦ ἀπαντοῦν: “Ὄχι. Ποῦ νά βρεθῆ χρόνος! Καί ἐκτός αὐτοῦ, τί νά πᾶμε νά ἀκούσουμε; Τόν παπᾶ νά μᾶς κάνη κήρυγμα, ἐνῶ αὐτός δέν τό πιστεύει καί κάνει πράγματα πού δέν πρέπει; Ἄσε μας, κοπέλλα μου, στόν πόνο μας. Ἄλλωστε οὔτε ἔχουμε κλέψει οὔτε ἔχουμε σκοτώσει· τί τόν θέλουμε τόν Πνευματικό;”.

Ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε κλέψει, ὅλοι ἔχουμε σκοτώσει, ὅλοι ἔχουμε ἀδικήσει, ὅλοι ἔχουμε συκοφαντήσει. Δέν χρειάζεται νά πάρουμε στά χέρια μας τό ὅπλο καί νά πυροβολήσουμε· σκοτώνουμε καί μέ τή γλῶσσα καί μέ ἄλλους τρόπους… Ὅταν μᾶς ἀδικοῦν, πονᾶμε· ὅταν, ὅμως, ἀδικοῦμε, δέν πονᾶμε καί εἴδατε πόσο εὔκολα τό κάνουμε; Μέ πόση ἄνεσι μοῦ μιλᾶτε, ὅταν ἐσεῖς ἀδικῆτε! Καί μέ πόσο πόνο μοῦ μιλᾶτε, ὅταν σᾶς ἀδικοῦν! Πόση γαλήνη αἰσθάνεσθε, ὅταν καταλαβαίνω τόν πόνο σας καί σᾶς παρηγορῶ, καί προσπαθῶ νά δίνω λύσεις στά προβλήματά σας! Καί μέ Continue reading “Μοναχή Πορφυρία, πρώην οδηγός ταξί σε Αθήνα και Πειραιά (+2015): Να βρείτε έναν Πνευματικό Πατέρα που θα σας ανεβάσει ψηλά στο Θεό”

懺悔聖事 1-2:與愛和好 (台灣東正教會) Holy Confession ╰⊰¸¸.•¨* English & Chinese video

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

Nieuw_Zeeland_65046529-e1464901137755.jpg

懺悔聖事 1-2:與愛和好 (台灣東正教會) Holy Confession

來源:

http://theological.asia, 這裡這裡

台灣基督東正教會 The Orthodox Church in Taiwan

台灣基督東正教會隸屬於普世宗主教聖統香港及東南亞教區
主教為黎大略都主教,台灣由李亮神父牧養教友

李亮神父 Fr. Jonah
來自東正教會希臘聖山(Mt. Athos) Gregoriou Monastery修院,
身為修士的屬靈父親(spiritual father),
於修院中實踐心禱並鑽研希臘原文聖經十多年。
來臺後於各神學院教導東正教神學、聖經希臘原文等課程,
其屬靈父親為已故希臘知名靈修導師 Elder Porphyrios。

心禱-台灣基督東正教會
臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/prayforyou

聖經查經班-台灣基督東正教會
臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/bibleoflife

YouTube頻道http://www.youtube.com/user/asianORTH…

Confession: The Healing Sacrament – By Jim Forest, USA & the Netherlands

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Confession: The Healing Sacrament

by

Jim Forest, USA & the Netherlands

Source:

http://www.antiochian.org

http://www.antiochian.org/content/confession-healing-sacrament

A young monk said to the great ascetic Abba Sisoes: “Abba, what should I do? I fell.” The elder answered: “Get up!” The monk said: “I got up and I fell again!” The elder replied: “Get up again!” But the young monk asked: “For how long should I get up when I fall?” “Until your death,” answered Abba Sisoes. —Sayings of the Desert Fathers

“When I went to my first confession,” a friend told me, “tears took the place of the sins I meant to utter. The priest simply told me that it wasn’t necessary to enumerate everything and that it was just vanity to suppose that our personal sins are worse than everyone else’s. Which, by the way, was something of a relief, since it wasn’t possible for me to remember all the sins of my first thirty-odd years of life. It made me think of the way the father received his prodigal son—he didn’t even let his son finish his carefully rehearsed speech. It’s truly amazing.”

Another friend told me that he was so worried about all he had to confess that he decided to write it down. “So I made a list of my sins and brought it with me. The priest saw the paper in my hand, took it, looked through the list, tore it up, and gave it back to me. Then he said ‘Kneel down,’ and he absolved me. That was my confession, even though I never said a word! But I felt truly my sins had been torn up and that I was free of them.”

The very word confession makes us nervous, touching as it does all that is hidden in ourselves: lies told, injuries caused, things stolen, friends deceived, people betrayed, promises broken, faith denied—these plus all the smaller actions that reveal the beginnings of sins.

Confession is painful, yet a Christian life without confession is impossible.

Confession is a major theme of the Gospels. Even before Christ began His public ministry, we read in Matthew’s Gospel that John required confession of Continue reading “Confession: The Healing Sacrament – By Jim Forest, USA & the Netherlands”

Ο Ε. Α. διηγείται την μεταστροφή του από τον αθεϊσμό και την ομοφυλοφιλία στην Θεία Εξομολόγηση

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Ο Ε. Α. διηγείται την μεταστροφή του

από τον αθεϊσμό και την ομοφυλοφιλία

στην Θεία Εξομολόγηση

Γεννήθηκα στην Αθήνα και από την ηλικία των 10 ετών έπεσα στην ομοφυλοφιλία. Στη εφηβεία ακολούθησα τον αθεϊσμό πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν κανόνες ηθικής και αμαρτίες. Ενώ ήμουν ομοφυλόφιλος προσπάθησα να κρύψω την ομοφυλοφιλία μου προσπαθώντας να παντρευτώ κάποια κοπέλα. Όταν είδα ότι δεν τα κατάφερα αποφάσισα πλέον να συνεχίσω φανερά στην ομοφυλοφιλία μου. Τότε συνέβησαν κάποια γεγονότα τα οποία με έκαναν παρότι άθεος να προσευχηθώ στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους ώστε να μου δώσουν μία λύση. Αυτή θα ήταν και η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Με θαυμαστό τρόπο πήρα απάντηση στο θέμα μου πολύ σύντομα, κάτι το οποίο με έκανε να αποδεκτώ ότι υπάρχει Θεός και ότι η Αλήθεια βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι αποδέχτηκα την Ορθόδοξη Πίστη και ξεκίνησα την Θεία Εξομολόγηση. Εξομολογήθηκα όλες μου τις αμαρτίες καθώς και τις ομοφυλοφιλικές μου πράξεις. Ο Πνευματικός Πατέρας μου, μου εξήγησε ότι θα πρέπει να κάνω τον αγώνα μου στο θέμα της ομοφυλοφιλίας και να μείνω εγκρατής, αποφεύγοντας μέρη και πειρασμούς που μπορεί να με οδηγήσουν ξανά στις ομοφυλοφιλικές πράξεις. Με την βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του και όλων των Αγίων Του είμαι κοντά στην Θεία Εξομολόγηση και μακρυά από τις πράξεις τις ομοφυλοφιλίας νιώθωντας χαρά στην ψυχή μου. Όταν ο διάβολος μου κάνει πόλεμο με λογισμούς ομοφυλοφιλίας, λέω την Ευχή του Ιησού, το “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με” και κάθε φορά βλέπω την πολύτιμη βοήθειά Του ευχαριστώντας Τον. Σε όλους τους ομοφυλόφιλος έχω να προτείνω το Ορθόδοξο ιστολόγιο Omofylofilia.gr (η διαχείριση αυτού του ιστοτόπου βρίσκεται σε πνευματική κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο) στο οποίο θα βρούν πολλές απαντήσεις περί της ομοφυλοφιλίας.

Ε. Α.

From a root the shoots spring forth again – Saint Basil the Great (+379)

https://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

C-R8U52XcAEG1Sc.jpg

If someone has repented once of a sin, and again does the same sin, this is a sign that he has not been cleansed of the causes of the sin, wherefrom, as from a root, the shoots spring forth again.

—Saint Basil the Great (+379)

 

Ρουμανικό Γεροντικό των Λαϊκών: Να κοιτάμε τις δικές μας αμαρτίες μόνο

https://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Ρουμανικό Γεροντικό των Λαϊκών:

Να κοιτάμε τις δικές μας αμαρτίες μόνο

Περιμένοντας τη σειρά τους για να εξομολογηθούν δύο γυναίκες άρχισαν να συζητούν για την πίστη στο Θεό. Σιγά – σιγά η κουβέντα ξέφυγε και μετατράπηκε σε κουτσομπολιό. Όταν άρχισαν να συζητούν για τις αποκαλύψεις της ερωμένης ενός διάσημου προσώπου, ζήτησαν και την γνώμη μίας κυρίας που καθόταν δίπλα τους και η οποία μέχρι τότε δεν είχε μπει στην συζήτηση. Και τους είπε· Αν θέλετε να εξομολογηθείτε αφήστε τις αμαρτίες των άλλων και κοιτάξτε τις δικές σας, ενώ αν θέλετε ν’ αναλύσετε τις αμαρτίες των άλλων, τότε ας αναβάλλετε την εξομολόγηση για άλλη φορά. Ή το ένα ή το άλλο.

Πηγή:

https://proskynitis.blogspot.gr

https://proskynitis.blogspot.gr/2009/08/1.html

Προσκυνητής